Nowe metody pracy i wyzwania w pracy psychoterapeuty

PSYCHOGENEALOGIA


6 LISTOPADA 2017 R.
godzina 16.00


120 MINUT
SZKOLENIA ONLINE

Prenumerujesz "Psychologię w Praktyce"?

Dostęp do kursu "PSYCHOGENEALOGIA" otrzymasz bezpłatnie! O szczegółach poinformujemy mailowo na początku listopada.

Weź udział w szkoleniu, jeżeli:

chcesz otrzymać rzetelną wiedzę na temat nowych i skutecznych metod pracy - pokażemy na konkretnych przypadkach, jak pracować na miarę uwarunkowań i aktualnych wyzwań stających przed psychoterapeutą

pracujesz w systemie rodziny oraz środowiska szkolnego i rówieśniczego – wskażemy, w jakich sytuacjach może być skuteczna praca psychogenealogiczna i jak sporządzić geneosocjogram

prowadzisz terapię osób z dysfunkcjami w obszarze więzi – powiemy, jak efektywnie zbudować przymierze z klientem lub pacjentem i przełożyć to na czynniki leczące w terapii relacji

Program szkolenia:

Wielowymiarowość relacji w kontekście wartości

- co to jest przekaz międzypokoleniowy i jakimi kanałami płynie? - PSYCHOGENEALOGIA w praktyce terapeutycznej

Rodzina na zakręcie

- jakiego rodzaju nawyki i przekonania rozbijają system zdrowych relacji? - studium przypadku

Tajemnice rodzinne

- co się dzieje w następnych pokoleniach z doświadczeniami dramatycznymi lub / i wstydliwymi i w jaki sposób determinują one kształtowanie tożsamości poszczególnych członków rodziny - jak pracować z klientem, wykorzystując narzędzia psychogenealogii

Drzewo genealogiczne

- jaki związek mogą mieć nasze problemy psychologiczne, zdrowotne, relacyjne z przeżyciami naszych przodków - studia przypadków z omówieniem momentów kluczowych terapii wskazujących na skuteczność narzędzi psychogenealogii

Prelegent:

dr Barbara Tyboń

certyfikowana psychoterapeutka z szerokim wykształceniem humanistycznym (psychologia, filozofia, kulturoznawstwo, socjologia, lingwistyka). Przeszkolona w podejściu systemowym, psychoanalitycznym i kontemplatywnym. Od 15 lat pracuje w obszarze psychoterapii, rozwoju oraz edukacji (pisząc oraz jako wykładowca akademicki). Współpracowała z wieloma publicznymi i prywatnymi instytucjami w obszarze zdrowia, rozwoju i edukacji.

Prowadzi warsztaty i szkolenia z psychogenealogii oraz sesje indywidualne i par (w ramach prywatnej praktyki).

Czego się nauczysz:

Czym jest
psychogenealogia
Jakie są podstawowe tematy i narzędzia psychogenealogii
Dla kogo i w jakich sytuacjach może być użyteczna praca psychogenealogiczna
Co jest potrzebne, by sporządzić geneosocjogram
Kiedy, jak i z kim podejmować pracę w oparciu o narzędzia psychogenealogii
Na czym polega skuteczność metody psychogenealogii

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Gwarantujemy praktyczną formułę szkolenia, która opiera się na studiach przypadków - dzięki temu będziesz potrafił w praktyce zastosować wiedzę pozyskaną podczas naszego wydarzenia.

Dostarczamy kompletne zestawy nowatorskich rozwiązań - dzięki temu będziesz mógł podnieść swoje kwalifikacje i skutecznie prowadzić terapię indywidualną i rodzin.

W ramach formuły „Studia Przypadków” prelegenci powołują się na konkretne doświadczenia ze swojej praktyki, które poddają analizie krok po kroku – dzięki temu nauczysz się rozpoznawać momenty kluczowe i stosować innowacyjne metody, które pomogą osiągnąć sukces w terapii.

Szkolenie ma formułę interaktywnego webinaru, co oznacza, że każdy z uczestników może za pomocą czatu zadawać pytania prelegentowi. W ten sposób możesz na bieżąco weryfikować swoją wiedzę.

Szkolenie jest skierowane do specjalistów pracujących z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą – dzięki temu zapewniamy Ci szeroką platformę wymiany doświadczeń i pole do inspiracji.

Pakiet uczestnika

Gwarantujemy wykłady oraz analizy przypadków przedstawione przez specjalistów - dzięki temu masz pewność, że przedstawiona wiedza ma najwyższy certyfikat jakości.

Zapewniamy bieżące konsultacje z ekspertami – dzięki temu zweryfikujesz swoje obserwacje i wątpliwości.

Dajemy bazę tematyczną i wykaz literatury do zbudowania katalogu najnowszych badań i trendów – dzięki temu poszerzysz swoje kompetencje zawodowe.

Każdy otrzyma Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Weź udział

Prenumerujesz "Psychologię w Praktyce"?

Dostęp do kursu "PSYCHOGENEALOGIA" otrzymasz bezpłatnie! O szczegółach poinformujemy mailowo na początku listopada.

Kurs Metody Terapii

udział w 3 szkoleniach online:

psychogenealogia
psychodrama
mentalizacja

Data rozpoczęcia kursu: 6.11.2017 r.

Szkolenia online odbędą się w dniach:

 • psychogenealogia – 6.11.2017 r. (120 minut)
 • psychodrama – 19.01.2018 r. (120 minut)
 • mentalizacja – 23.03.2018 r. (120 minut)

Cena: 429,27 zł brutto

Kurs Metody Terapii

udział w szkoleniu online:

psychogenealogia

Data kursu: 6.11.2017 r. (120 minut)

Cena: 158,67 zł brutto

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Kurs obejmuje:

  W przypadku wykupienia cyklu 3 szkoleń:

  • uczestnictwo w 3 szkoleniach online: Psychogenealogia, Psychodrama, Mentalizacja,
  • konsultacje z prowadzącymi szkolenia online podczas trwania szkolenia,
  • pełne materiały szkoleniowe: artykuł tematyczny oraz prezentacja,
  • certyfikat uczestnictwa w każdym szkoleniu w ramach kursu

  W przypadku wykupienia jednego szkolenia z cyklu:

  • uczestnictwo w 1 szkoleniu online,
  • konsultacje z prowadzącymi szkolenie online podczas trwania szkolenia,
  • pełne materiały szkoleniowe: artykuł tematyczny oraz prezentacja,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w ramach kursu
 • Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Kursie - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia ORAZ DOKONANIE WPŁATY ZA POŚREDNICTWEM DOT PAY.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w Kursie następuje po zarejestrowaniu przez Organizatora płatności dokonanej przez Uczestnika i polega na wysłaniu przez Organizatora e-maila potwierdzającego wystawienie faktury VAT na adres podany w formularzu zgłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma dostęp online do nagrania ze szkolenia.
 • W ciągu 14 dni od daty zaksięgowania płatności Organizator wystawi dla Państwa fakturę VAT i prześle ją pocztą tradycyjną na adres wskazany w zamówieniu.
 • W przypadku braku możliwości udziału w Kursie z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Kursie innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Kursu wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursu.