Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usg-gin/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usg-gin/index.php on line 11
Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii

Nowości w diagnostyce prenatalnej i kardiologii płodu

Kurs USG dla
ginekologów i położników

25.03.2017 r. | Warszawa

Uczestnicy otrzymają 30 punktów do Certyfikatu Podstawowego Sekcji USG PTG!

Organizator

logo organizatora forum-media
logo organizatora centrum kompetencji

Jeżeli chcą Państwo:

 • Poznać najlepsze praktyki oraz błędy najczęściej popełniane podczas badania ultrasonograficznego między 11-14 t.c., ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania wad wrodzonych

 • Uzyskać jednoznaczne wytyczne do prowadzenia diagnostyki inwazyjnej i badań genetycznych pomocne w podejmowaniu decyzji klinicznych

 • Otrzymać praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia ciąży po leczeniu niepłodności oraz diagnostyki i leczenia poronień nawracających

 • Rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie diagnozowania i rozpoznania wad serca płodu w I i II trymestrze ciąży

 • Usłyszeć o konsekwencjach prawnych w przypadku popełnionych błędów w diagnostyce prenatalnej


To zapraszamy na w 100% praktyczny i pełen inspiracji Kurs:

Prowadzący

Kierownik Naukowy

prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo, Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii
Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zaproszeni Wykładowcy

dr n. med. Katarzyna Janiak
Specjalista z zakresu echokardiografii i kardiologii płodu, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

prof. dr hab. Piotr Laudański
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Podczas Kursu Wykładowcy

Kurs akredytowany przez


Logo the fetal medicine foundationThe Fetal Medicine Foundation

Program kursu:

Godzina Program
8.30 - 9.00  - Rejestracja
9.00 - 9.30 Badanie ultrasonograficzne między 11-14 t.c.
prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
9.30 - 10.00 Ocena ryzyka aberracji chromosomowych
prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
10.00 - 10.30 Wykorzystanie oceny wolnego płodowego DNA w diagnostyce prenatalnej
prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
10.30 - 11.00 Błędy w diagnostyce prenatalnej oraz ich konsekwencje prawne
prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
11.00 - 11.15  - Przerwa kawowa
11.15 - 12.00 Prenatalna diagnostyka inwazyjna i badania genetyczne
prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
12.00 - 12.45 Diagnostyka i leczenie poronień nawracających
prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański
12.45 - 13.30 Ciąża po leczeniu niepłodności
prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański
13.30 - 14.30  - Lunch
14.30 - 15.00 Ocena serca płodu w I i II trymestrze ciąży
dr n. med. Katarzyna Janiak
15.00 - 15.30 Wady serca płodu między 11-14 t.c.
dr n. med. Katarzyna Janiak
15.30 - 16.00 Postępowanie w trombocytopenii ciążowej
prof. dr hab. Piotr Laudański
16.00  - Zakończenie Kursu i rozdanie certyfikatów

Unikalne cechy i korzyści z kursu

TYLKO U NAS!


Prezentujemy sprawdzone metody diagnostyczne oparte na standardach PTG.

100% PRAKTYCZNYCH PORAD


Podczas kursu skupiamy się wyłącznie na takich przypadkach, którą mogą Państwo spotkać w swoich klinikach i gabinetach.

POMOC W ROZWIĄZANIU INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW


Prelegenci wspierają uczestników, udzielając wskazówek i odpowiedzi na bieżące pytania

Termin:

Nowości w diagnostyce prenatalnej i kardiologii płodu
25.03.2017 r. | Warszawa
godz. 9.00-16.00

Lokalizacja


Hotel Lord
Al. Krakowska 218 Warszawa

Cena uczestnictwa

1399 zł + VAT. Podana cena uczestnictwa dotyczy jednej osoby i obejmuje profesjonalne materiały szkoleniowe, przerwę kawową, poczęstunek oraz lunch.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w kursie. Kurs odbywa się w godz. 9.00-16.00.

Ostatnie 3 wolne miejsca na kursie!

Formularz

Zgłoś: Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi


 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

 Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych oraz z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o..

Forma płatności:

Niezależnie od wybranej formy płatności otrzymasz fakturę VAT

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. a Zamawiającym i oznacza akceptację Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Szkoleniowych FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma na podany w zamówieniu adres mailowy potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Podstawę płatności za szkolenie stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Faktura pro forma zostanie wysyłana do Zamawiającego na podany w zamówieniu adres mailowy najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.
 • W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Uwaga! Rabaty dla zgłoszeń mnogich udzielane są od ceny podstawowej.
 • Nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma informacje organizacyjne, zawierające m.in. dane o miejscu szkolenia oraz fakturę pro forma.
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
 • W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 • W przypadku niezłożenia rezygnacji przez Zamawiającego w regulaminowym terminie lub braku obecności uczestnika na szkoleniu, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.