Publikacja, która przeprowadzi Cię przez wszystkie zmiany prawne!

NOWOŚĆ!

PRAWO I FINANSE
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Aktualne obowiązki wraz z komentarzem prawnym oraz wzorcową dokumentacją na pendrive.

Dyrektorze!

Aby uchronić się przed pułapkami związanymi ze stosowaniem znowelizowanego prawa oświatowego i wyposażyć się w narzędzia niezbędne do zarządzania placówką, potrzebujesz eksperckiego wsparcia.

Decydując się na naszą teczkę, zyskujesz gwarancję, że na czas wdrożysz wszystkie nowe przepisy dotyczące Twojej szkoły!

Dzięki teczce Prawo i finanse w placówce oświatowej:

 • będziesz na bieżąco ze wszystkimi zmianami w otoczeniu prawnym szkoły, takimi jak zmiany w finansowaniu oświaty, w Karcie Nauczyciela, awansie zawodowym i ocenie pracy, pozyskiwaniu dotacji czy finansowaniu stypendiów
 • unikniesz negatywnych konsekwencji, które grożą za nieprzestrzeganie zmian wprowadzanych – w wysokości nawet 20 mln € w przypadku RODO!
 • na konkretnych przykładach prześledzisz najczęstsze błędy występujące w innych placówkach i poznasz sposoby ich rozwiązywania
 • uzyskasz gotową dokumentację, niezbędną w swojej pracy, aktualną i dostosowaną do bieżącej sytuacji prawnej
 • otrzymasz dostęp do indywidulanych konsultacji drogą mailową.

W teczce Prawo i finanse w placówce oświatowej znajdziesz m.in.:

I Zmiany prawne w oświacie a obowiązki dyrektora:

 • Wynagrodzenia pracowników samorządowych po zmianach – jakie są minimalne stawki, jak należy naliczać pensum
 • Jak prawidłowo przygotowywać świadectwa i inne druki szkolne po nowelizacji przepisów – co powinny zawierać, jakich błędów unikać przy wypełnianiu dokumentacji
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna według nowych wytycznych – nowe formy realizacji pomocy, zadania nauczycieli, zasady współpracy z organizacjami
 • Zmiany w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – nowe zawody, zmieniona liczba egzaminów
 • Nowe obowiązki dyrektora w zakresie organizacji wycieczek zgodne z projektem rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2018 r. – upowszechnianie aktywności fizycznej, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym
 • Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony zdrowia dzieci i młodzieży według założeń nowego projektu ustawy - zatrudnianie i obowiązki pielęgniarek szkolnych, pomoc w sytuacjach nagłych, szkolenie personelu z zasad postępowania z uczniami przewlekle chorymi
 • Jak uzyskać dotację budżetową na stypendia dla uczniów po wejściu w życie przepisów Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
 • Jakie nowe zadania ma dyrektor w związku z funkcjonowaniem Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym

Aktualna dokumentacja na pendrive:

Zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu kontroli zarządczej, Regulamin przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych, Instrukcja kancelaryjna.

II Ochrona danych osobowych w oświacie

 • Ochrona danych osobowych w szkole po wejściu w życie RODO – jakie dane można przetwarzać i przechowywać, w jaki sposób należy chronić dane elektroniczne, jakie są dopuszczalne formy kontaktu między szkołą a rodzicem
 • Bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane osobowe w szkole na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 • Zadania IODO w świetle nowych przepisów – jakie są ograniczenia w zakresie zbierania danych o uczestnikach wycieczek, laureatach konkursów
 • Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna dyrektora placówki w zakresie ochrony danych osobowych – co grozi za udostępnienie danych bez posiadania właściwych zgód, możliwe kary i grzywny
 • Zmienione zasady zawierania umów o przetwarzaniu danych osobowych – jak wyglądają wzory według zmienionych przepisów?

Aktualna dokumentacja na pendrive:

Umowa na przetwarzanie danych, Regulamin przechowywania i ochrony danych osobowych w szkole, Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci

III Dyrektor jako pracodawca

 • Wynagrodzenia nauczycieli według nowych regulacji po zmianach w Karcie Nauczyciela
 • Pensum specjalistów w świetle zmienionych przepisów
 • Ocena pracy nauczyciela od 1.09.2018 r. – nowe kryteria i terminy dokonywania oceny, dodatki za ocenę wyróżniającą
 • Nowe zasady awansu zawodowego od 1.09.2018 r. – wydłużona ścieżka awansu, możliwości jej skrócenia
 • Urlop dla poratowania zdrowia według przepisów po 1.01.2018 r. –wykaz wprowadzonych ograniczeń, obowiązujące terminy
 • Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły po wejściu w życie ustawy z 27 października 2017 r.
 • Naliczanie urlopu, m.in. po powrocie nauczyciela z urlopu macierzyńskiego, przy niepełnym wymiarze godzin, w przypadku łączenia etatów w różnych placówkach

Aktualna dokumentacja na pendrive:

Procedura oceny pracy nauczyciela, Wskaźniki oceny pracy nauczyciela, Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, Wzór pisma potwierdzającego przekształcenie stosunku pracy nauczyciela mianowanego

IV Kontrola zarządcza

 • Jak należy monitorować system kontroli zarządczej w placówkach oświatowych
 • Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
 • Jak przygotować dokumentację kontroli zarządczej zgodną z aktualnymi przepisami
 • Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
 • Kontrola zarządcza a wewnętrzny nadzór pedagogiczny
 • Ocena ryzyka jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Aktualna dokumentacja na pendrive:

Zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu kontroli zarządczej, Regulamin przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych, Instrukcja kancelaryjna

V Kontrola zewnętrzna

 • Kto ponosi odpowiedzialność za dane zdarzenie w placówce - granice odpowiedzialności dyrektora
 • Jak zabezpieczyć się przed możliwymi karami - odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna
 • Bezpieczeństwo i wypadki w placówkach – jak postępować zgodnie z właściwymi schematami reagowania
 • Obowiązki w celu przeciwdziałania narkomanii wprowadzone przez rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2018 r.
 • Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych

Aktualna dokumentacja na pendrive:

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia pomieszczeń szkoły, Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, Analiza zagrożeń i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, Arkusz identyfikacji, oceny i postępowania z ryzykiem w placówce oświatowej

VI Finanse w oświacie

 • Źródła finansowania zadań oświatowych wg nowej ustawy z 27 października 2018 r.
 • Algorytm podziału subwencji oświatowej
 • Dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego
 • Finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne)
 • Dotacja na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
 • Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej w świetle zmienionych przepisów
 • Dotacja na uczniów niepełnosprawnych – nowości od 1 stycznia 2019 r.

Aktualna dokumentacja na pendrive:

Procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej, Przykład bilansu jednostki budżetowej

DLACZEGO WARTO?

KOMFORT

Wszystko w jednym miejscu: tylko my gwarantujemy dostęp do tak szerokiego pakietu narzędzi – wzorcowej dokumentacji, interpretacji przepisów, analiz rozporządzeń, opinii ekspertów.

ZAWSZE AKTUALNA WIEDZA

Dzięki nam będą Państwo na bieżąco z nowymi terminami, regulacjami, rozporządzeniami, projektami, interpretacjami i aktami wykonawczymi – nie umknie Wam żadna zmiana mająca wpływ na działanie placówki oświatowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki innowacyjnemu połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznymi narzędziami unikną Państwo prawnych, finansowych i karnych konsekwencji wynikających z błędnych interpretacji nowych przepisów.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

Dzięki zamieszczonej edytowalnej dokumentacji znacznie skrócą Państwo czas przygotowania postępowania, a w ramach abonamentu wyjaśnią wszelkie wątpliwości z naszymi ekspertami.

Piszą dla nas:

Wybierz wersję publikacji

Najczęściej wybierana

Wersja optymalna:

Cena standardowa

469 zł netto

510.45 zł brutto
+ koszt wysyłki 36,84 zł brutto

 • publikacja Prawo i finanse w placówkach oświatowych (wersja drukowana), czyli dzieło bazowe zawierające 355 stron fachowych tekstów eksperckich
 • pendrive z dokumentacją niezbędną w zarządzaniu placówką, aktualizowany cztery razy w roku o nowe treści (nowe 30 dokumentów w każdej aktualizacji)
 • kontakt z ekspertami – możliwość zadawania pytań w zakresie wszelkich problemów związanych pracą placówki oświatowej
 • dostęp do wersji elektronicznej publikacji na portalu prawowoswiacie.pl – łatwe wyszukiwanie interesujących zagadnień
 • dodatkowe dokumenty i materiały dostępne w wersji cyfrowej
 • cykl 6 certyfikowanych szkoleń wideo

Wersja ekonomiczna

Cena standardowa

369 zł netto

387.45 zł brutto
+ koszt wysyłki 36,84 zł brutto

 • publikacja Prawo i finanse w placówkach oświatowych (wersja drukowana), czyli dzieło bazowe zawierające 355 stron fachowych tekstów eksperckich
 • pendrive z dokumentacją niezbędną w zarządzaniu placówką, aktualizowany cztery razy w roku o nowe treści (nowe 30 dokumentów w każdej aktualizacji)
 • kontakt z ekspertami – możliwość zadawania pytań w zakresie wszelkich problemów związanych pracą placówki oświatowej
 • dostęp do wersji elektronicznej publikacji na portalu prawowoswiacie.pl – łatwe wyszukiwanie interesujących zagadnień
 • dodatkowe dokumenty i materiały dostępne w wersji cyfrowej
 • cykl 6 certyfikowanych szkoleń wideo

Zamów

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych . Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

* pola wymagane

Format A5, oprawa segregatorowa. Płatne przelewem po otrzymaniu przesyłki (cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki ). Publikacja aktualizowana co 3 miesiące.

Wydajemy również:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

bok@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł