Oferta last minute z rabatem 200 zł!

Sprawdź

19-20 października 2018 r. Hotel Windsor | Jachranka nad Jeziorem Zegrzyńskim

DaysForDentists – Ogólnopolska Konferencja Stomatologów Praktyków

STOMATOLOGICZNE WYDARZENIE ROKU 2018

PUNKTY EDUKACYJNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy konferencji otrzymają tak potrzebne na koniec 2018 roku punkty edukacyjne. Otrzymasz 12 punktów edukacyjnych w ramach uczestnictwa w konferencji.

CERTYFIKAT

Każdy uczestnik V Ogólnopolskiej Konferencji Stomatologów Praktyków otrzyma międzynarodowy, prestiżowy certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo. Certyfikat będzie do odbioru w punkcie rejestracyjnym.

Program konferencji DaysFORdentists

PIĄTEK 19.10.2018 r.

Rozpoczęcie rejestracji uczestników konferencji
Otwarcie Salonu Wystawców
zapraszamy na kawę, herbatę, wodę i ciastka
Uroczyste otwarcie Konferencji DaysFORdentists
Andrzej Szymczak
service

Stomatologia FAMILY

Bezpiecznie, skutecznie, zdrowo - prawidłowa higiena w gabinecie stomatologicznym
dr n. med. Marcin Aluchna
Łatwa obsługa, szybka i bezpieczna praca w kanałach, a przy tym aktywacja NaOCl i ekonomia użytkowania, czyli system Gentlefile - przykłady in vivo i in vitro oraz porównanie z innymi systemami
mgr Anita Polewska
Stomatologiczne procedury leczenia dzieci
prof. dr hab. Dorota Olczak – Kowalczyk
Przerwa kawowa
Dieta i jej suplementy w profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia
dr n. med. Agnieszka Pawlik
service

Stomatologia EDU

Trudny przypadek w endodoncji - poprzeczne złamanie korzeni zębów stałych versus sprawdzone metody postępowanie z użyciem narzędzi Mani
dr n. med. Agnieszka Kozuń
Ergonomia w zabiegach stomatologii estetycznej i protetyce
dr n. med. Marcin Aluchna
LUNCH
Idealna diagnostyka próchnicy – przygotowanie i badanie pacjenta
dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Współczesne techniki obturacji systemów kanałowych
dr n. med. Piotr Wujec
Przerwa kawowa
BonMaker - wykorzystanie tkanki zęba po ekstrakcji do autogennej regeneracji kości wyrostka zębodołowego.Praktyczne zastosowania w procesie implantacji, przegląd przypadków klinicznych
lek. dent. Ewa Zybowska
dr n. med. lek. dent. Jacek Ciesielski
RING: mikroskop vs. lupy
dr n. med. Katarzyna Brus – Sawczuk, dr n. med. Marcin Aluchna
Wykorzystanie włókien syntetycznych w naszej praktyce
dr n. med. Marcin Aluchna

SOBOTA 20.10.2018 r.

Powitanie 2. dnia Konferencji
service

Stomatologia TEAM

Zarządzanie recepcją poziom wyżej. Jak zdobyć i utrzymać pacjentów w gabinecie? Zarządzanie kartotekami. Oczekiwania pacjentów i wyzwania przed personelem gabinetu
dr n. ekon. Magdalena Szumska, mgr Marcin Szumski
Zdrowy oddech-dlaczego warto dbać o jakość powietrza, którym oddychamy
Prowadzący: Piotr Kwiatkowski
Materiały bioaktywne w naszej praktyce
dr n. med. Marcin Aluchna
Przerwa kawowa
Brilliant Everglow – od kompozytu przez okluzje do Smile Design
lek. dent. Marcin Nowak
RING: kompozyt vs. ceramika
dr n. med. Piotr Okoński, dr n. med. Marcin Aluchna
LUNCH
Nowoczesny program profilaktyczny w gabinecie stomatologicznym w oparciu o najwyższej jakości produkty do higieny jamy ustnej
hig.stom. Jagoda Wejhonig
service

Stomatologia MULTI

Bezpieczeństwo w stomatologii
dr n. med. Marcin Aluchna
Najnowsze strategie profilaktyki zaburzeń mikrobiologicznych błon śluzowych towarzyszących farmakoterapii
lek. stom. Oskar Kaczmarek
Kawa i ciastka

UWAGA! Warsztaty:

Endodoncja nie musi być trudna - sprawdzone procedury w codziennej praktyce,
dr n. med. Agnieszka Kozuń
(19.10.2018, godz. 13 – 16)
 • Narzędzia i materiały ułatwiające codzienną pracę;
 • Zasady stosowania narzędzi ręcznych firmy Mani (D-Finders, RT-files, K-files, H-files);
 • Od ujścia do wierzchołka – jak opracować komorę i prawidłowo odnaleźć drogę do otworu wierzchołkowego;
 • Podstawy maszynowego opracowania kanałów – wykorzystanie systemu narzędzi rotacyjnych Mani Silk;
 • Gotowe strategie postępowania z zastosowaniem narzędzi ręcznych i maszynowych Mani.
Diagnostyka CBCT w endodoncji. Zajęcia praktyczne,
lek. dent Mateusz Szkliniarz
(19.10.2018, godz. 10.00 – 13.00)
Prosta i estetyczna odbudowa zębów. Bulk Fill, Technika Warstwowa, Stamp Technique,
lek. stom. Marcin Nowak
(20.10.2018, godz. 13.00 – 16.00)

Żeby zapisać się na warsztat, prosimy o kontakt:
602 262 054
lub mailowo:
Andrzej.Szymczak@forum-media.pl

Najważniejsze informacje:

 • Termin:
  19-20 października 2018 r.

 • Miejsce:
  Hotel Windsor, Jachranka 75 Serock

 • Konferencja pod patronatem:

  Forum Stomatologii Praktycznej Akademia Stomatologa Pedodoncja Step by Step Protetyka Step by Step
 • Opłata za udział w Konferencji:
  Cena standardowa: 699,00 zł netto

Na konferencji DaysFORdentists spotkasz między innymi takich wykładowców jak:

Dr n. med.
Marcin Aluchna

Współpracownik Działu Kształcenia Podyplomowego WUM. Autor i współautor ponad 90 publikacji. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień. Członek Katedry Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med.
Agnieszka A. Pawlik

Absolwentka Oddziału Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W 2001 r. stypendystka Rządu Francji w dziedzinie periodontologii na Fakultecie Stomatologii Uniwersytetu w Nantes. Rozprawa doktorska, egzamin specjalizacyjny z zakresu paradontologii zdany z wyróżnieniem. Od 2001 r. prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę.

dr n. med.
Piotr Okoński

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. Od roku 1995 pracuje w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem ponad kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor ponad wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 - 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej.Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii.

Dr n. med.
Katarzyna Brus-Sawczuk

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w 1992 roku i tam pracowała do 2001 roku jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. W 1999 roku obroniła pracę doktorską, a w 2001 roku uzyskała stopień specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Od 2001 do 2014 roku pracowała w Zakładzie stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta. Obecnie nauczyciel akademicki-adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi ćwiczenia i wykłady dla studentów, kursy dla lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego, liczne wykłady na zaproszenie w Polsce i zagranicą. Autorka wielu publikacji głównie w polskich czasopismach branżowych a także kilku zagranicznych. Lubi prace z młodzieżą, od 2014 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego. Od 1993 roku prowadzi prywatna praktykę stomatologiczną, specjalizuje się w zakresie leczenia endodontycznego pod mikroskopem a także stomatologii estetycznej.

lek. stom.
Oskar Kaczmarek

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prelegent na licznych szkoleniach dla lekarzy i dietetyków, propagujący holistyczne podejście do pacjenta. Autor publikacji w czasopismach specjalistycznych, wielki pasjonat układu immunologicznego błon śluzowych, specjalizujący się w tematyce mikrobioty jelitowej i doborze celowanych terapii mikrobiologicznych. W jego autorskich warsztatach wzięło udział już ponad 6 tysięcy osób!

PROF. DR HAB. N. MED.
DOROTA OLCZAK-KOWALCZYK

Konsultant krajowy ds. stomatologii dziecięcej. Absolwentka Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM. Jest prodziekanem ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM, redaktorem naczelnym czasopisma „Nowa Stomatologia”, redaktorem działu Stomatologia Dziecięca w „Journal of Stomatology”, sekretarzem oddziału mazowieckiego PTS, współzałożycielem i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz koordynatorem Polskiego Oddziału ACFF. Prowadzi wykłady w ramach kształcenia przeddyplomowego studentów kierunku lekarsko-dentystycznego i higieny stomatologicznej oraz szkoleń podyplomowych dla lekarzy dentystów, lekarzy medycyny i pielęgniarek. Jest autorką wielu prac naukowych i czterech monografii z dziedziny stomatologii dziecięcej, m.in. Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci oraz Farmakoterapia zakażeń stomatologicznych u dzieci.

Dr n. med.
Piotr Wujec

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia dzienne ukończył w 2006 roku. W trakcie studiów kilkakrotnie prezentował prace naukowe z zakresu stomatologii na studenckich kongresach. Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2013 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Prowadzi liczne wykłady i kursy praktyczne dla lekarzy dentystów z zakresu endodoncji zarówno w kraju jak i za granicą.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i European Society of Endodontology. Prowadzi endodontycznego bloga www.perfendo.com , gdzie dzieli się ciekawymi przypadkami klinicznymi.

Dr n. med.
Agnieszka Kozuń

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na UM w Łodzi. Po studiach, które zakończyła z wyróżnieniem, uzyskała tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją. Doświadczenie zdobywa jako asystentka w Zakładzie Endodoncji UM w Łodzi i prowadząc Centrum Stomatologii Ars-Dental. Swoje umiejętności doskonali także dzięki uczestnictwu w kursach i konferencjach. W maju 2011 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Powtórne leczenie endodontyczne. Badania in vitro". Autorka licznych publikacji naukowych. Mama Ali i Franka.

Lek. dent.
Ewa Zybowska

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie studiów była członkiem Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Uzyskała specjalizację w zakresie protetyki stomatologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi. Od 2011r. pracuje w zawodzie, autorka publikacji i wykładów z zakresu augmentacji kości wyrostka.

dr n. ekon.
Magdalena Szumska

ekspert w zakresie zarządzania jednostkami medycznymi. Doktoryzowała się w 2004 roku z coachingu jako metody zarządzania zasobami ludzkimi w polskich szpitalach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła Institut de Gestion de Rennes IGR-IAE (Universitè de Rennes). Jest wykładowcą i doradcą biznesowym. Realizuje badania naukowe z zarządzania i marketingu. Autorka ponad stu publikacji z dziedziny zarządzania i relacji z klientem-pacjentem.

Mgr inż.
Marcin Szumski

absolwent Politechniki Poznańskiej, lider projektów opartych m.in. o zarządzanie zespołami ludzi, wieloletni kierownik, wykładowca WSB w Poznaniu, właściciel firmy mLift.pl realizującej działania wizerunkowe: unikalne witryny www, kreowanie i lifting znaków i logo. Doradca biznesowy w zakresie organizacji przedsiębiorstw, marketingu i technologii informacyjnych. Prowadzi audyty i certyfikacje, coachingi i wykłady. Wdraża projekty usprawnienia organizacji pracy (systemowo i tradycyjnie) w klinikach i gabinetach medycznych oraz zmienia wizerunek w kierunku pro-klient (pacjent). Opiera wyniki swojej pracy na marketingowych i ekonomicznych wskaźnikach sukcesu.

Dr n. med. lek. dent.
Jacek Ciesielski

Absolwent Stomatologii na Akademii Medycznej w Łodzi w 1983 r. ze specjalizacją I st. stomatologii ogólnej, obronił pracę doktorską na Akademii Medycznej w Lublinie w 2002 r. uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Ukończył studia w Las Vegas Institute w USA w zakresie zaawansowanych rekonstrukcji protetycznych i okluzji w 2008 r. Wieloletni wykładowca uniwersytecki, autor wielu prekursorskich badań i szkoleń, współpracownik firmy Coltene Whaledent, inicjator i realizator badań naukowych, klinicznych, filmów szkoleniowych i warsztatów praktycznych. Współorganizator i wykładowca w ramach programu edukacji lekarzy i studentów Akademia Okluzji. Twórca autorskich szkoleń, projektów i kursów, wielokrotnie doceniany i wyróżniany. Od 1994 r. prowadzi Prywatną Klinikę Stomatologiczną "Duo-Dent" specjalizującą się w całościowym leczeniu stomatologicznym, protetycznym i implantologicznym.

LOKALIZACJA:Noclegi:

Jeśli chcesz nocować w Hotelu Windsor – wystarczy zadzwonić do hotelu (nr tel. 22 782 87 87) i podać hasło „Days4Dentists” – otrzymasz zniżkę.
Jeśli chcesz nocować w innym hotelu, możesz skorzystać z:

Jachranka to wspaniałe i urokliwe miejsce. Czar i piękno zawdzięcza usytuowaniu nad Jeziorem Zegrzyńskim, z daleka od wielkomiejskiego zgiełku. Podpowiadamy jak bezproblemowo dotrzeć na miejsce:

samochodem

Jeśli będziesz jechać samochodem, to najlepiej dojechać:

Jeśli jedziesz z Warszawy:
Jeśli jedziesz z Trójmiasta:
Jeśli jedziesz z Łodzi:
Jeśli jedziesz z Poznania:
Jeśli jedziesz z Katowic:
Jeśli jedziesz z Białegostoku:

busem

Jeśli chcesz dojechać z Warszawy busem, to polecamy:

rowerem

A jeśli są z nami zapaleni rowerzyści, to zalecamy taką malowniczą trasę:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Tylko dla 20 pierwszych osób, które zamówią bilet uczestnictwa w konferencji z kodem rabatowym "lastminute" zniżka 200 zł!

Kto pierwszy ten lepszy!

Pakiet uczestnika zawiera:

Udział we wszystkich sesjach


Wyżywienie: lunch i przerwy kawowe


Konsultacje z Prelegentami podczas wykładów


Materiały szkoleniowe


Certyfikat uczestnictwa

Najczęściej zadawane pytania:

Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.konferencja-stomatologiczna.pl . W przypadku problemów prosimy wysłać wiadomość e-mail pod adres BOK@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w konferencji
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego automatycznie generuje się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, jeśli takie potwierdzenie nie pojawi się, to prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta (BOK@forum-media.pl) i zgłoszenie problemu.
w przypadku zgłoszenia przez jeden podmiot więcej niż dwóch uczestników przysługuje rabat:
 • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
 • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
 • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu.
W przypadku jednorazowego zgłoszenia powyżej 5 osób możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa. W tej sprawie należy się skontaktować pod numerem telefonu 61 66 55 800.
Rabaty nie łączą się ze sobą. Rabat przysługuje od cen standardowych.
Wszelkie zmiany dotyczące danych podanych do faktury należy wysłać drogą mailową pod adres BOK@forum-media.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48 h.
Aby zmienić dane uczestnika konferencji należy wysłać wiadomość mailową pod adres BOK@forum-media.pl. W wiadomości proszę podać dane, jakie mają zostać zmienione, oraz numer klienta lub nazwę podmiotu zgłaszającego.
Każdy uczestnik otrzyma materiały składające się z drukowanych materiałów merytorycznych oraz prezentacji multimedialnych. Zapewniamy również długopis i notatnik. Po zakończeniu konferencji każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Ogólnopolska Konferencja Stomatologów Praktyków – DaysForDentists

19 – 20 października 2018 r. w hotelu Windsor odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Stomatologów Praktyków – DaysForDentists. Nasz kongres stomatologiczny daje możliwość poruszenia wielu istotnych dla stomatologii zagadnień, takich jak endo stomatologia w kontekście schematów leczenia, zabiegi protetyczne w praktyce oraz stomatologia cyfrowa vs analogowa.

Konferencje stomatologiczne – dlaczego warto z nich korzystać?

Konferencje stomatologiczne dają uczestnikom możliwość przyswojenia najbardziej aktualnej wiedzy z interesującej ich dziedziny. Pozwalają także na inspirującą wymianę doświadczeń z innymi specjalistami. Konferencje stomatologiczne pozwalają więc zachować równowagę między teorią a praktyką.

Czym wyróżnia się DaysForDentists - Ogólnopolska Konferencja Stomatologów Praktyków?

Nasz kongres stomatologiczny tworzą tylko najlepsi eksperci, m.in. dr n. med. Marcin Aluchna, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk. Prowadzone przez nich bloki tematyczne oferują kompleksową wiedzę, korzystając z licznych przykładów z praktyki prelegentów. Warsztatowy charakter konferencji pozwala na trening nabytych umiejętności. Warto wspomnieć, że uczestnicy mają możliwość oceniania prowadzących, co pozwala nieustannie podnosić poziom wystąpień. Wyjątkowe otoczenie hotelu, w tym bliskość Jeziora Zegrzyńskiego sprawia, że nauka podczas DaysForDentists staje się czystą przyjemnością.

Jaki przebieg będzie miała nasza konferencja dentystów?

Konferencja dentystów DaysForDentists składać się będzie z sześciu bloków tematycznych: family, edu, ring, team, multi oraz joy, w czasie których nasi eksperci poruszą szereg kwestii kluczowych z punktu widzenia praktycznej stomatologii. Profilaktyka periodontologiczna omówiona zostanie w panelu pierwszym. Zabiegi protetyczne oraz endo stomatologia w kontekście schematów leczenia będą tematem drugiej części konferencji dentystów. W panelu trzecim przeanalizowana zostanie stomatologia cyfrowa w konfrontacji z analogową. Panel czwarty poświęcony będzie współpracy ortodonty ze stomatologiem. Część piątą dedykujemy rozwiązywaniu problemów klinicznych w gabinecie. W części szóstej przygotowaliśmy dla naszych uczestników miłą niespodziankę. Już teraz zapisz się na Ogólnopolską Konferencję Stomatologów Praktyków – DaysForDentists!

Zobacz, jak wyglądała ostatnia edycja:

PARTNERZY:

Partnerzy:
                              

Opieka nad konferencją

Jeśli masz jakieś pytania bądź wątpliwości skontaktuj się:

Andrzej Szymczak

tel. 602 262 054
mail: andrzej.szymczak@forum-media.pl

Współpraca

Jeśli chcesz nawiązać z nami współpracę, zapraszamy do kontaktu:

Sandra Żebrowska

tel. 603 155 378
mail: sandra.zebrowska@forum-media.pl