OFERTA SPECJALNA!

OFERTA SPECJALNA!

50 biletów w niższej cenie

Sprawdź

VII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Problemy logopedii XXI wieku - wczesna interwencja logopedyczna, wpływ wysokich technologii na rozwój mowy, zaburzenia artykulacji

18.11.2017 r. godz. 10.00-17.30,

Warszawa, Novotel Airport ul. 1 Sierpnia 1

 

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Gwarantujemy 100% praktycznych rozwiązań – nasi wykładowcy przedstawią narzędzia wykorzystywane w badaniach diagnostycznych, najlepsze techniki terapeutyczne oparte na studiach przypadków

Zapewniamy najlepszych specjalistów – jednego dnia w jednym miejscu spotkasz wybitnych ekspertów: prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską, dr hab. prof. UP Martę Korendo, dr Agnieszkę Banaszkiewicz, dr Ewę Jeżewską-Krasnodębską, dr Ewę Winnicką

Przedstawiamy tajniki warsztatu – poznasz rekomendowane przez największe autorytety metody terapii oparte na konkretnych przypadkach z ich praktyki oraz narzędzia do pracy z dziećmi, dostosowane do specyfiki i stopnia zaburzenia danego pacjenta

Podkreślamy rolę interdyscyplinarności w terapii logopedycznej pokazujemy i zapewniamy pole do dyskusji oraz konsultacji ze specjalistami w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, zaburzeń artykulacyjnych, wpływu technologii na rozwój mowy dziecka

Weź udział w konferencji, jeżeli chcesz:

Dowiedzieć się, jakie metody pracy stosować w terapii dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i jak zapobiegać pogłębianiu się dysfunkcji – pokażemy na przykładach, jaki jest wpływ nieprawidłowości w rozwoju na kształtowanie się mowy dziecka i jak pracować z dzieckiem

Poznać najbardziej efektywne sposoby diagnozy i prowadzenia terapii zaburzeń artykulacyjnych – omówimy od czego zależy skuteczność terapii i jak nie przeoczyć innych problemów logopedycznych

Skutecznie pracować z osobami z zaburzeniami zgryzowymi – pokażemy, jak wypływają na zaburzenia artykulacji i jak dobrać najlepsze metody terapii

Prawidłowo rozpoznawać i diagnozować wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dzieci – przedstawimy, jak media działają na CUN dziecka, jakie są najczęstsze problemy logopedyczne i jak dobrać najlepsze metody terapii

Program konferencji:

Panel 1 | Warsztat pracy logopedy w zakresie wczesnej interwencji – perspektywa transdyscyplinarna

 • Wyodrębnienie funkcji kluczowych dla rozwoju dziecka z perspektywy działań logopedy i fizjoterapeuty
 • Nieprawidłowości w rozwoju mające wpływ na kształtowanie się mowy dziecka – ocena funkcji dokonywana przez logopedę oraz fizjoterapeutę
 • Umiejętność pracy z ciałem dziecka – co powinien umieć logopeda?
 • Współpraca logopedy i fizjoterapeuty – wzajemne oczekiwania

Panel 2 | Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych

1. Zaburzenia artykulacyjne w wieku przedszkolnym i szkolnym

 • Skuteczna i sprawna logopedyczna diagnoza przesiewowa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Jak przeprowadzić wnikliwą diagnozę przyczyn i zaburzeń artykulacyjnych m.in. sygmatyzmów i rotacyzmów?
 • Zaburzenia artykulacji jako ,,wierzchołek góry lodowej" – na co zwracać uwagę
 • W jaki sposób zaplanować efektywną terapię zaburzeń artykulacyjnych – przykłady form interwencji
 • Od czego zależy skuteczność terapii zaburzeń artykulacyjnych

2. Terapia pacjenta z zaburzeniami zgryzowymi

 • Badania uzupełniające w diagnozie zaburzeń artykulacji pochodzenia obwodowego
 • Prawidłowy a nieprawidłowy zgryz – wpływ na zaburzenia artykulacji
 • Funkcje motoryczne narządów mowy w odniesieniu do zaburzeń zgryzowych i zaburzeń artykulacji
 • Cele skutecznej terapii pacjenta z zaburzeniami zgryzowymi
 • Współpraca logopedy z ortodontą – wzajemne oczekiwania
 • Terapia logopedyczna pacjenta z aparatem ortodontycznym – case study

Panel 3 | Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci

 • Neurobiologiczne podstawy nabywania systemu językowego,
 • Jak wpływają wysokie technologie na rozwój mowy i funkcjonowanie mózgu?
 • Stymulacja wysokimi technologiami a rozwój komunikacji i funkcji poznawczych dzieci
 • Prawidłowe funkcjonowanie językowe dzieci – na co zwracać uwagę
 • Zaburzenia logopedyczne i skuteczna terapia logopedyczna dzieci narażonych na działanie wysokich technologii

Wykładowcy:

prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek

Kieruje Katedrą Logopedii i ZaburzeńRozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Jest twórcą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.

dr hab. prof. UP Marta
Korendo

Filolog polski i logopeda, profesor krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapie dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, a także skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umys³ach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką ponad 30 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii "Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych" (2009) i "Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera" (2013) oraz współautorką "Wczesnej interwencji terapeutycznej" (2007). Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniającwiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

Dr n. hum. Agnieszka
Banaszkiewicz

Adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, neurologopeda. W ramach Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną w Poradni Ortodontycznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka artykułów z zakresu terapii logopedycznej i lingwistyki.

Dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Neurologopeda, pedagog specjalny, neuroterapeutaBiofeedback, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Prowadzi zajęcia na studiach logopedycznych i liczne szkolenia dla logopedów. Wieloletni kierownik Studiów Logopedycznych i Neurologopedycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka i Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu logopedii, dwóch monografii: ,,Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym" oraz ,,Zaburzenia artykulacji u dzieci rozpoczynaj¹cych naukę szkolną". Założycielka i opiekun merytoryczny Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej w MEN. W praktyce zawodowej specjalizuje się w diagnozie i terapiiróżnych zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, szczególnie w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, profilaktyki logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, zaburzeń pochodzenia korowego oraz dyslalii.

Dr n. społ. Ewa
Winnicka

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnej interwencji. Specjalizuje sięw zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń karmienia i połykania oraz w problemach logopedycznej opieki nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie. Jest pracownikiem Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania w IP Centrum Zdrowia Dziecka. Wcześniej przez kilka lat pracowała w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. W 2014 rokuodbyłastaż w Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago. Efekty swojej pracy prezentuje na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych dysfagii oraz gastroenterologii dziecięcej.

Marek
Wrześniewski

Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończone kursy: NDT Bobath Basic, NDT Bobath Baby, AFE terapia oddechowa noworodków, Oceny Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtl'a, PNF podstawowy. Od 2005 pracuje w Klinice Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Centrum Zdrowia Dziecka. Specjalizuje się w prowadzeniu pacjentów z mpdz, wcześniaków, z problemami oddechowymi oraz rdzeniowym zanikiem mięśni.

Pakiet uczestnika zawiera:

Materiały konferencyjne – praktyczne uzupełnienie wiedzy przekazywanej przez wykładowców, które będą nieodzowną pomocą w prowadzeniu codziennej terapii logopedycznej

Indywidulane konsultacje – podczas kongresu każdy z Państwa może zasięgnąć porady, skonsultować własne problemy związane z diagnoza i terapią logopedyczną zarówno u wykładowców jak i przy specjalnie przygotowanym stoliku eksperckim

Prestiżowy certyfikat – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w VII edycji Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

Lunch oraz przerwy kawowe

20% zniżki na zakup specjalistycznych publikacji merytorycznych w dniu konferencji

Zastanawiasz się, czy przyjechać na VII Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną?

Sprawdź nas!

OFERTA SPECJALNA!

Ostatnie 50 biletów
z BONEM 70 zł!

Udział STANDARD 449 zł 379 zł

Udział dla prenumeratorów "Forum Logopedy" 349 zł

W promocji pozostało:
5 / 50 biletów

Jak skorzystać z promocji?

Wpisz kod rabatowy listopad50 aby zapisać się w niższej cenie: 379 zł netto

Uwaga! Jeśli jesteś prenumeratorem czasopisma Forum Logopedy, przysługuje Ci niższa cena na udział w spotkaniu (349 zł netto)!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2017 r. w Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa.

Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości:

 

Najczęściej zadawane pytania:

Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl.
Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.
W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Udział w konferencji można zgłaszać do 17 listopada 2017 r.
W ciągu 4 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 874 lub mailowo maria.osesek@forum-media.pl
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji www.konferencja-logopedyczna.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 18 października 2017 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 18 października 2017 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu szkolenia/konferencji.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w szkoleniu/konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na szkolenie/konferencje i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.
Faktura VAT potwierdza wykonanie usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być wystawiona na pełną wartość. Nie ma możliwości podzielenia faktury na części.
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.


 

KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Aby skontaktować się z nami, wypełnij poniższy formularz:

 


Warning: Use of undefined constant kontaktwyslano - assumed 'kontaktwyslano' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /konferencja-logopedyczna-2017/inc/kontakt/kontakt.php on line 12


 

Wiadomość*:

Kontakt:

Pytania merytoryczne:

Lucyna Latajka
Tel. (61) 66 55 851

Pytania dotyczące warunków uczestnictwa:

Maria Osesek
Tel. (61) 66 55 874

Pytania w sprawie wystawionych faktur:

bok@forum-media.pl
Tel. (61) 66 55 800

Biuro reklamy:

Marlena Zamojcin
marlena.zamojcin@forum-media.pl
Tel. (61) 668 31 80, 603 155 364

Organizator:

Patronat merytoryczny: