Jedyne tak praktyczne wsparcie dla nauczycieli matematyki
w klasach IV–VIII!

Poznaj naszą nowatorską publikację

Innowacyjne metody nauczania matematyki

Zestaw pomocy dla nauczyciela

Rekomendowane przez:

Matematyka

Jeśli:

 • szukasz innowacyjnych metod nauczania do skutecznej realizacji podstawy programowej czy przygotowania uczniów do egzaminu i konkursu (m.in. grywalizacja, myślografia, neurodydaktyka, wykorzystanie szachów, domina, origami),
 • chcesz stosować nowoczesne technologie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (tablety, smartfony, tablice multimedialne i specjalistyczne oprogramowanie),
 • zamierzasz korzystać z aplikacji i mediów społecznościowych (Facebook, YouTube) w nauczaniu matematyki,
 • chcesz otrzymać skuteczne wsparcie nauczycieli z dużym doświadczeniem w pracy z klasą o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności,

Poznaj naszą nowatorską publikację!

Dzięki publikacji:

 • opracujesz indywidualne ścieżki kształcenia dla każdego ucznia – nasze materiały wspierają nauczanie dzieci zarówno uzdolnionych, jak i z trudnościami i są dostosowane do różnic w rozwoju i sposobach przyswajania wiedzy,
 • zaktywizujesz całą klasę do skuteczniejszej nauki, ukazując im bezpośrednią przydatność umiejętności matematycznych w życiu codziennym,
 • rozwiniesz zdolność uczniów do myślenia logicznego i analitycznego dzięki nowoczesnym metodom pracy i pomocom dydaktycznym, które są w 100% dopasowane do realizacji podstawy programowej,
 • wzorcowo przygotujesz uczniów do testów i sprawdzianów kompetencji, egzaminu ósmoklasisty oraz startu w konkursach i olimpiadach matematycznych dzięki atrakcyjnym i ciekawym zajęciom, które ich zainteresują i skłonią do większej aktywności.

Co wyróżnia naszą publikację:

Rekomendowane przez uznanych specjalistów metody pracy i nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. aplikacje na urządzenia mobilne (Lerning Apps), specjalistyczne oprogramowanie (GeoGebra, SketchUp), wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) w nauczaniu matematyki (geometria przestrzenna), gry komputerowe, zastosowanie QR kodów, wykorzystanie tablic multimedialnych i prezentacji na zajęciach, projekty dla małych grup i całych klas.

Gotowe do wykorzystania scenariusze do pracy z uczniami o różnorodnych predyspozycjach edukacyjnych, wspomagające uczniów wykazujących trudności w uczeniu się matematyki oraz rozwijające możliwości uczniów z uzdolnieniami.

Przygotowane do każdego scenariusza: karty pracy, przykładowe zadania domowe, tablice edukacyjne, plakaty.

Dodatkowo na pendrivie – różnorodne pomoce dydaktyczne: filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, quizy, wzorcowe testy i sprawdziany, interaktywne gry itp.

Wskazówki doświadczonych nauczycieli wprowadzające w zagadnienia związane m.in. z nowatorską metodyką pracy, specyfiką wpływu technologii na sfery rozwojowe dziecka, najczęściej występującymi trudnościami, np. problemami ze skupieniem uwagi.

Zestaw pomocy dla nauczyciela matematyki to nowoczesna publikacja uzupełniająca do realizacji podstawy programowej w klasach IV–VIII, która zawiera:

 • Scenariusze lekcji do wzbogacenia i uatrakcyjnienia pracy, pomysły na zajęcia pozalekcyjne i zadania rozwijające praktyczne umiejętności
 • Karty pracy i ćwiczenia do każdego scenariusza, a także atrakcyjne zadania domowe dla chętnych
 • Praktyczne materiały na temat:
  • nowoczesnych metod nauczania i technologii w matematyce (m.in. grywalizacja, myślografia, aplikacje, QR kody, multimedia, neurodydaktyka, wykorzystanie szachów, domina czy origami),
  • wsparcia w kształtowaniu u uczniów myślenia logicznego i kreatywności oraz wyobraźni przestrzennej, zdolności planowania, analizowania i syntetyzowania informacji,
  • skutecznego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty i konkursów,
  • rozwoju kompetencji dydaktycznych – jak nauczać, by zainteresować, jak motywować do nauki i właściwie oceniać postępy,
  • funkcjonalnych aspektów matematyki – wskazanie uczniom obszarów życia codziennego, w których niezbędna okazuje się znajomość zagadnień matematycznych,
  • oceniania kształtującego w matematyce,
  • pracy z uczniem zdolnym i z uczniem z dyskalkulią.
pendrive

Materiały uzupełniające na pendrivie: prezentacje, aplikacje, plakaty, gry, ćwiczenia, ciekawostki, propozycje doświadczeń wyjaśniających różne zjawiska, testy i sprawdziany, filmy.

Przykładowe elementy publikacji:

Scenariusze do realizacji wybranych zagadnień podstawy programowej nowoczesnymi metodami, podzielone według etapów edukacyjnych:

Klasy IV–VI
 • Liczby naturalne. Duże liczby i ich nazwy. Liczby pierwsze i złożone. Cechy podzielności przez 2, 5, 3, 9 i 10
 • Dzielenie z resztą, mnożenie i dzielenie liczb sposobem pisemnym.
 • Kąty i trójkąty.
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne.
 • Graniastosłupy i ostrosłupy. Walec, stożek, kula.
 • Wyrażenia arytmetyczne. Nawiasy. Kolejność wykonywania działań.
 • Pola i obwody wielokątów. Skala i plan.
 • Wyrażenia algebraiczne i równania.
 • Wprowadzenie do procentów.
Klasy VII–VIII
 • Liczby wymierne.
 • Wielkości wprost proporcjonalne. Obliczenia procentowe.
 • Wyrażenia algebraiczne. Równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą.
 • Wielokąty. Własności, pola, obwody. Przystawanie figur.
 • Graniastosłupy. Pola powierzchni i objętości.
 • Potęgi i pierwiastki. Liczby niewymierne.
 • Zapisywanie i przekształcanie wzorów. Równania z dwiema niewiadomymi.
 • Układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi. Zadania tekstowe.
 • Twierdzenie Pitagorasa. Szczególne trójkąty.
 • Ostrosłupy. Pola powierzchni i objętości.
Ponadto:
 • Sprawdziany, testy, prace klasowe – inaczej
 • Działania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
 • Metody pokonywania trudności w uczeniu się matematyki
 • Pomysły na zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dużymi zaległościami
 • Propozycje zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych
 • Działania przygotowujące do startu w konkursach i olimpiadach matematycznych
 • Atrakcyjne kółka matematyczne
 • Zadania projektowe dla grup klasowych
 • Zadania domowe

Współpracują z nami:

Zamów

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych . Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

* pola wymagane

Art.#1527/1. Format A5. Publikacja wymiennokartkowa w oprawie segregatorowej - 300 stron. Cena nie zawiera kosztów przesyłki [36,84 zł brutto]. Publikacja aktualizowana.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

czasopisma_branzowe@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł