Nowe, holistyczne podejście do diagnozy i terapii osób z ASD

Autyzm jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń XXI w., jednak nadal niewiele wiemy na temat etiologii i postępowania terapeutycznego. Jest to źródłem lęku rodziców dzieci z ASD, a także stanowi ogromne wyzwanie i odpowiedzialność specjalistów diagnozujących i prowadzących terapię osób z autyzmem.

Każdy z Państwa, kto ma styczność z osobami z ASD wie, że wymagane jest opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju, a działania terapeutyczne muszą być idealnie dopasowane do konkretnego dziecka czy osoby dorosłej.

Poznaj nowy, unikatowy magazyn „Spektrum Autyzmu”, w którym łączymy różne punkty widzenia.

W czasopiśmie znajdziesz:

 • najnowsze wyniki światowych badań naukowych dotyczące skuteczności programów terapeutycznych oraz konkretne strategie wczesnej interwencji terapeutycznej,
 • przełomowe i najbardziej efektywne metody terapeutyczne stosowane przez uznanych specjalistów z różnych dziedzin: psychologii, logopedii, psychiatrii, pedagogiki, terapii SI,
 • nowoczesne techniki rozwijania umiejętności w zakresie interakcji społecznych, języka i komunikowania oraz wspierania rozwoju emocjonalnego,
 • rzetelne podpowiedzi, jakie prawa przysługują osobom ze spektrum autyzmu, czego można oczekiwać od poradni i placówek zdrowotnych oraz oświatowych

Dlaczego Spektrum Autyzmu jest dla rodziców i opiekunów osób z ASD?

 • tylko u nas uznani specjaliści dzielą się z Państwem informacjami na temat najnowszych narzędzi do badań przesiewowych i diagnostycznych, najnowszych wyników badań dotyczących skuteczności wczesnej interwencji terapeutycznej, metod terapeutycznych aby wspierać Państwa każdego dnia w opiece nad osobami z ASD
 • przedstawiamy rzetelne informacje na temat realnych form pomocy, których mogą Państwo oczekiwać od różnych instytucji
 • o najtrudniejszych i najbardziej złożonych problemach dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu piszemy wprost! W taki sposób, żeby zrozumieli Państwo każdy artykuł i wiedzę, którą dzięki niemu Państwo zdobędą, przełożyli bezpośrednio na poprawę życia swojego dziecka

Dlaczego Spektrum Autyzmu jest dla specjalistów diagnozujących i prowadzących terapię osób z ASD?

 • Praktycy – praktykom: artykuły pisane są przez uznanych specjalistów zajmujących się diagnozowaniem i terapią osób z ASD
 • Dzięki przedstawieniu różnych metod terapii, studiów przypadku to Państwo będą decydować, jakie sposoby pracy terapeutycznej wybrać aby przynosiły pożądane efekty w prowadzeniu konkretnego pacjenta
 • Sięgamy do najnowszych badań na świecie, dzięki którym dowiedzą się Państwo jakie strategie terapeutyczne są najbardziej skuteczne

W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH:

Temat numeru:

 • Wczesna interwencja terapeutyczna w autyzmie - na przykładzie najnowszych badań w USA
 • ESDM – wyniki badań na świecie i na gruncie polskim

Ponadto:

Stałe rubryki

Najnowsze badania

w każdym numerze czasopisma przedstawiamy rzetelne raporty dotyczące najnowszych wyników światowych badań ASD

Narzędzia diagnostyczne ASD

przedstawienie możliwości narzędzi do badań przesiewowych, ocena ich rzetelności i trafności pod kątem wczesnego i późniejszego diagnozowania

Diagnoza ASD

identyfikacja objawów w odniesieniu do interakcji społecznych, zaburzeń komunikacji, stereotypowych zachowań w oparciu o konkretne przypadki diagnostyczne

Metody terapii

najnowsze metody pracy w świecie, które cieszą się uznaniem ze względu na swoją efektywność w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu i współistniejących, jak: neurologiczne (padaczka, zaburzenia sensoryczne, deficyty funkcji motorycznych), genetyczne (Zespół Downa, stwardnienie guzowate, zespól łamliwego chromosomu x), neurorozwojowe (ADHD, zespół tików), psychiczne (agresja, zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia nastroju, snu), zachowania genetyczne i somatyczne

Z praktyki terapeuty

praktyczne wskazówki prezentujące różne punkty widzenia przez specjalistów z zakresu: psychiatrii, psychologii, logopedii, seksuologii, pediatrii, pedagogiki

Rozwój społeczny i emocjonalny

skuteczne narzędzia pracy, praktyczne wskazówki, rozwijające umiejętności językowe, komunikacji wspierającej i alternatywnej, a także rozwoju emocjonalnego i interakcji społecznych

Współpraca z...

punkt widzenia różnych specjalistów w prowadzeniu terapii osób z ASD z dodatkowymi sprzężonymi rozpoznaniami, jak: padaczka, choroby autoimmunologiczne, niepełnosprawność intelektualna, apraksja

Porady prawne

rzetelne wskazówki i instrukcje na temat praw przysługujących osobom z spektrum autyzmu

Współpracują z nami m.in.:

Zamów

 

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych . Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

* pola wymagane

Format czasopisma A4, 6 numerów w roku. Płatne przelewem po otrzymaniu przesyłki. Cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki w wysokości 47,97 zł. Przedłużenie prenumeraty następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia. Wraz z ostatnim numerem prenumeraty otrzymają Państwo przypomnienie informujące o kończącej się prenumeracie i automatycznym wznowieniu prenumeraty na kolejny rok. W razie konieczności rezygnacji należy w przeciągu 14 dni od otrzymania ostatniego numeru w ramach rocznej prenumeraty przesłać do nas pisemną rezygnację na adres bok@forum-media.pl.

Wydajemy również

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

czasopisma_branzowe@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł