Bez kategorii

0

Mobbing w szkole

Mobbing w szkole

Mobbing w szkole wobec nauczyciela czy wobec uczniów jest zjawiskiem o tyle charakterystycznym, co szkodliwym. Na czym polega to zjawisko społeczne? Słowo mobbing oznacza szykanować/upokarzać. Jest to działanie bezpośrednie lub niebezpośrednie. Osoba mobbingowana zostaje wykluczona ze społeczności, jest przy tym upokarzana i szykanowana. Co ważne,…

Czytaj

0

Spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu

By odpowiedzieć na pytanie, co to jest autyzm, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na klasyfikację DSM-5 wprowadzoną przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Zrezygnowano w nim z wyodrębniania jednostek chorobowych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i zostały one umieszczone w kategorii zaburzeń neurorozwojowych. Klasyfikacja ta wprowadziła jednak…

Czytaj