Warning: Use of undefined constant ile_uczestnikow - assumed 'ile_uczestnikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /akademia-psychologa/functions/rejestracja.php on line 14

Warning: Use of undefined constant nr_akcji - assumed 'nr_akcji' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /akademia-psychologa/index.php on line 11
Największa Akademia Psychologa i Psychoterapeuty
Największa Ogólnopolska Akademia Psychologa i Psychoterapeuty

Nowoczesne metody terapii w obliczu problemów społecznych XXI wieku

Nabór zima 2017
styczeń 2017 – wrzesień 2017

Jeżeli:

wiesz, że nowe technologie, wirtualna rzeczywistość i media elektroniczne coraz mocniej i częściej wchodzą w życie Twoich pacjentów, niosąc ze sobą kompletnie nową generację problemów psychicznych

wiedza, którą posiadasz na temat prowadzenia psychoterapii już nie wystarczy, aby skutecznie leczyć problemy rodzące się z wielowymiarowych zmian cywilizacyjnych

musisz poznawać i stosować nowoczesne metody terapii problemowych zaburzeń, które masowo pojawiają się w ostatnich latach – uzależnień behawioralnych, zaburzeń lękowych, więzi, aby w pełni skutecznie i holistycznie pomagać swoim pacjentom


Nie może zabraknąć Cię wśród uczestników jedynego tak kompleksowego, nowoczesnego kursu!


Dlaczego powinieneś wziąć udział

w Akademii Psychologa i Psychoterapeuty?

GWARANCJA WYSOKIEGO POZIOMU MERYTORYCZNEGO

 • Wśród grona wykładowców są specjaliści, którzy w swojej pracy zawodowej z powodzeniem łączą pracę w gabinecie z aktywnością naukową – publikacją prac i badań naukowych, stażami zagranicznymi oraz działalnością wykładową. Dzięki temu otrzymasz gwarancję zapoznania się nie tylko z najnowszymi, jeszcze niedostępnymi w Polsce badaniami, ale również z ich praktyczną interpretacją, co pozwoli Ci od ręki wykorzystywać je w swoim gabinecie.

KOMPLEKSOWE POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE

 • Przedstawiamy kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań diagnostycznych i metodycznych do zastosowania w terapii – TYLKO U NAS na konkretnych przykładach zobaczysz, jakie są efekty terapii za pośrednictwem mediów elektronicznych, jak wykorzystuje się w tym celu wirtualną rzeczywistość oraz jak działają innowacyjne metody, takie jak mindfulness czy terapia ACT. W ten sposób uzyskasz gotowe narzędzia do pracy nad „nowymi” problemami pacjentów. Metody dobrane są w taki sposób, żeby można było nimi pracować bez względu na rodzaj wiodącej szkoły psychologicznej.
 • Każde szkolenie przebiega w oparciu o konkretne przykłady, które są analizowane krok po kroku. Pokazujemy momenty kluczowe każdej terapii oraz przykładowe interwencje terapeutyczne. Omawiamy konkretne zadania i cele realizowane wraz z klientem oraz proponujemy, jak ukształtować dobry proces terapeutyczny, na który patrzymy holistycznie z wielu perspektyw.
 • Zdobyta wiedza umożliwi Ci wprowadzenie nowoczesnych metod terapeutycznych, które w znaczący sposób podniosą skuteczność terapii i zbudują wartościową relację Klient-Terapeuta.

BIEŻĄCY DOSTĘP DO SUPERWIZYJNYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH

 • Wiemy, jak ważna w pracy psychoterapeuty jest możliwość uczestniczenia w regularnych superwizjach i omówienia rozwiązań terapeutycznych zastosowanych wobec swoich pacjentów. Tylko u nas podczas całego kursu uczestnicy mają możliwość konsultowania wszelkich wątpliwości związanych z poruszaną tematyką z prowadzącymi kurs ekspertami – dzięki temu od razu będziesz mógł uzyskać odpowiedzi na pojawiające się w trakcie szkoleń pytania.
 • Każdy uczestnik otrzyma dostęp do nagrań wideo ze szkoleń oraz komplet materiałów do pracy, dzięki którym w dowolnym momencie będziesz mógł przypomnieć sobie poszczególne zagadnienia.

STAŁA ZAAWANSOWANA FORMUŁA KURSU

 • Każde szkolenie w ramach Akademii Psychologa i Psychoterapeuty opieramy o stały harmonogram! Każdy moduł realizujemy kompleksowo, aby przekazać Ci wyłącznie praktyczną, narzędziową wiedzę na miarę współczesnych problemów terapeutycznych:
  • Omawiamy i interpretujemy najnowsze badania naukowe
  • Na przykładach konkretnych pacjentów pokazujemy skuteczność wybranych metod i narzędzi
  • Przedstawiamy kompleksowe scenariusze postępowania terapeutycznego, kluczowe stadia terapii oraz sposoby radzenia sobie z najczęstszymi trudnościami

Szczegółowy program kursu

I
Szkolenie 1.
Doskonalenie relacji międzyludzkich jako współczesne wyzwanie terapeutyczne
Szkolenie online – 20.01.2017
 1. Korpo-żona i korpo-mąż, czyli nowa psychologia relacji – studium zaburzonej więzi między partnerami i sztuka pracy nad emocjami w terapii par. Specjalnie dla uczestników pokazujemy przykładowe narzędzia „uspokajające” relację klientów.
 2. Internetowe znajomości, czyli portale społecznościowe, randkowe, aplikacje (Facebook, Instagram, Tinder) jako nośniki służące budowaniu relacji w oparciu o selektywny przepływ informacji. Jak pracować z klientem, którego kontakty społeczne skupione są tylko w sieci?
 3. „Nie potrafię być blisko”, czyli o wiecznych singlach – za pomocą jakich metod pracować z lękającymi się porzucenia i zatracenia siebie w związku?
 4. Nawiązywanie relacji i struktura więzi terapeuta-klient jako odbicie pożądanego kształtu relacji interpersonalnych – praktyczne symulacje i wyniki badań.
 5. Budowanie relacji i kompetencji terapeutycznych w kontekście zależności terapeuta-klient, terapeuta-superwizor.
II
Szkolenie 2.
Osobowość jako kierunkowskaz skutecznej psychoterapii – „Ja” zaburzone czy wieloaspektowe?
Szkolenie online – 28.01.2017
 1. W jaki sposób pracować z pacjentami z zaburzeniami osobowości, skoro obecnie u 85% pacjentów współwystępują różne ich typy, a 20% przypadków to zaburzenia niespecyficzne?
 2. Osobowość zaburzona czy wieloaspektowa? – o współczesnych teoriach wielorakich osobowości i ich płynnym przełączaniu sytuacyjnym.
 3. Gra o sukces i kult konsumpcji jako tło rozwoju narcystycznych zaburzeń osobowości – jak nie wdać się w walkę o władzę, ale też nie podporządkować się pacjentowi?
 4. Studium przypadku – analiza schematów poznawczych klienta i praca z myślami automatycznymi.
III
Szkolenie 3.
Najnowsze trendy w psychoterapii zaburzeń lękowych
Szkolenie online – 25.03.2017
 1. Fobie jako wyraz zmian cywilizacyjnych - nomofobia, fear to missing out, fear of living offline. Jak trafić do klienta, dla którego cyberprzestrzeń i urządzenia elektroniczne są naturalną częścią życia?
 2. Na przykładach omówimy kryteria wyboru różnych metod i narzędzi w terapii zaburzenia lękowego uogólnionego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, PTSD czy zaburzeń dysocjacyjnych.
 3. Rozpoznawanie własnych wzorców lękowych, przeciwprzeniesienie, empatia, obserwacja, autentyczność jako źródła kompetencji terapeutycznej zaburzeń lękowych.
 4. Momenty kluczowe terapii zaburzeń lękowych – czego terapeuta powinien unikać i jakie słowa-klucze wzmocnią pozytywne pożądane zachowania klienta?
IV
Szkolenie 4.
Nałogowa osobowość XXI wieku – nowa fala uzależnień behawioralnych
Szkolenie online – 13.05.2017
 1. Nieprawidłowe funkcjonowanie układu nagrody w mózgu – w jaki sposób nowe uzależnienia behawioralne nałogowo niwelują deficyty umiejętności życiowych?
 2. Problemy osobiste i społeczne pacjentów jako czynniki ryzyka uzależnień behawioralnych – jak wpływać na trwałe nastawienie nadające osobowości człowieka specyficzne ukierunkowanie?
 3. Współwystępowanie uzależnień behawioralnych z innymi zaburzeniami – nowe formacje psychologiczne w świecie uczuć, umysłu i w strukturze "ja", czyli od osobowościowej tendencji do choroby.
 4. Uzależnieni od Internetu, od pracy, od zakupów – kiedy w ogóle można mówić o uzależnieniu i jak pracować z takim pacjentem?
 5. Wirtualna rzeczywistość jako nowoczesna metoda terapii uzależnień XXI wieku – przedstawimy wyniki badań dotyczące jej skuteczności.
V
Szkolenie 5.
Nowe formy, metody i podejścia terapeutyczne
Szkolenie online – 08.07.2017
 1. Najnowsze podejścia terapeutyczne, ich zastosowanie oraz aktualne wyniki badań na temat skuteczności - terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii poznawczej opartej na mindfulness (MBCT), terapii skoncentrowanej na współczuciu (CFT), dialektycznej terapii behawioralnej (DBT), terapii oparta na analizie funkcjonalnej (FAP).
 2. Nowoczesne metody pracy z emocjami ( w tym z poczuciem winy, lękiem, złością i wstydem) i myślami, z wykorzystaniem technik opartych na uważności (mindfulness) i akceptacji.
 3. Studium przypadku – jak zwiększyć elastyczność psychologiczną pacjenta za pomocą terapii akceptacji i zaangażowania(ACT)?
 4. Nowe formy terapeutyczne z użyciem mediów elektronicznych (programy komputerowe, smartfony) – skuteczność terapii oraz form pomocy psychologicznej z wykorzystaniem najnowszych środków komunikacji.
VI
Szkolenie 6.
Terapia dzieci - zaburzenia lękowe, dziecięce depresje, nowoczesne uzależnienie jako znak czasów
Szkolenie online – 16.09.2017
 1. Terapia zaburzeń lękowych okresu dziecięcego i adolescencji – jak pracować z dzieckiem cierpiącym na lęk uogólniony, fobie, mającym problemy z adaptacją oraz jak techniki poznawcze wykorzystywane w pracy z dorosłymi zmodyfikować można do pracy z dziećmi i ich rodzicami?
 2. Czy istnieją dziecięce depresje - ocena objawów u dziecka/adolescenta z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa oraz konceptualizacja dziecka i nastolatka z rozpoznaniem depresji (ocena symptomatologiczna, rola czynników predysponujących, podtrzymujących, rozwojowych, rodzinnych).
 3. „Nowe” problemy dzieci i młodzieży w gabinecie psychologa – uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, telefonu komórkowego, cyberbullying… Jak Internet, gry i wirtualna rzeczywistość zmieniają mózg dorastającego dziecka i wpływają na jego osobowość oraz empatię?
 4. Praktyczna diagnoza i różnicowanie zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (ADHD, FAS, reaktywne zaburzenia przywiązania, zespół stresu pourazowego, zaburzenia zachowania) – jak współpracować z rodzicami, jak zaplanować terapię i stworzyć dziecku środowisko, w którym będzie mogło funkcjonować z szansą na prawidłowy rozwój?
 5. Metody terapii dziecięcych – arteterapia, Sandplay therapy, rysunkowe metody projekcyjne, bajkoterapia… Jak je praktycznie wykorzystywać i jakie są ich efekty?

Co zyskasz przystępując do kursu

w ramach Akademii Psychologa i Psychoterapeuty?

 • Wykorzystasz nowe, lecz sprawdzone metody i narzędzia pracy, które z powodzeniem stosują najlepsi psychoterapeuci w Stanach Zjednoczonych
 • Pracując na przypadkach konkretnych pacjentów, z którymi spotykali się eksperci w swojej praktyce terapeutycznej, zobaczysz, jak w codziennej pracy wykorzystywać teoretyczną wiedzę naukową
 • Do swojej pracy wdrożysz dobre praktyki prowadzenia terapii, wykorzystane i sprawdzone przez innych specjalistów w terapii zaburzeń takich, jak dysmorfofobia, fitoreksja, prokrastynacja czy socjomania internetowa
 • Poznasz nowe wyniki badań i przykłady dobrych praktyk dotyczących „nowej fali” uzależnień wywołanych stresogennymi warunkami życia, jego szybkim tempem i związanymi z nim negatywnymi emocjami – pokażemy Ci, jak wnioski przekuć na bardziej efektywną więź terapeuta-klient


Prowadzący:

Dr Alicja Bukowska
Psycholog, diagnosta, specjalista psychologii zdrowia, naukowiec i wykładowca akademicki. Zajmuje się kompleksową diagnozą psychologiczną z użyciem rzetelnych narzędzi psychologicznych, wsparciem psychologicznym dla pacjentów jak i rodzin w chorobach somatycznych (przewlekłych, terminalnych, okres diagnostyki i oczekiwania na diagnozę medyczną), wsparciem w kryzysie, inicjowaniem i wspieraniem zmian zachowań związanych ze zdrowiem. Wykłada diagnozę psychologiczną oraz prowadzi autorskie zajęcia z zakresu identyfikowania, pomiaru i radzenia sobie ze stresem. Recenzentka i autorka artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych, współpracuje z badaczami w ramach grantów badawczych ministerialnych, stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej członek międzynarodowych stowarzyszeń m.in. IAAP, EHPS. Nagradzana osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Joanna Dudek
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na kierunku psychologia. Ukończyła 2-letnie Studium Dialogu Motywującego, oraz szkolenie dla trenerów DM, 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej. Brała również udział w licznych szkoleniach z terapii akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) i psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP-Functional Analytic Psychotherapy). W ramach badań doktorskich współpracuje z Center for the Science of Social Connection (University of Washington, Seattle). Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę psychoterapeutyczną jak i prowadzenie warsztatów i szkoleń z terapii akceptacji i zaangażowania oraz zajęć dotyczących klinicznych zastosowań współczesnej psychologii behawioralnej. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz Association for Contextual Behavioral Science.

Dr Anna Tylikowska
Psycholożka, wykładowczyni, badaczka, interesuje się zjawiskami z zakresu psychologii ogólnej, społecznej i klinicznej. Specjalizuje się w psychologii osobowości i rozwoju człowieka dorosłego. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, prowadzi badania nad kryzysem ćwierćwiecza i filmoterapią. Zajmuje się także pomocą psychologiczną, ukończyła m.in. roczne studium takiej pomocy w nurcie Gestalt, jest w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Współautorka idei integralnej psychologii pozytywnej – całościowego podejścia do człowieka, wykorzystującego najnowsze odkrycia psychologii do rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia. Wiedzę i doświadczenie wykorzystuje m.in. świadcząc usługi psychologiczne w swojej firmie, Integralnie.pl. Regularnie współpracuje z „Ja My Oni” – Poradnikiem Psychologicznym „Polityki”, pisuje także do „Charakterów”.

Maciej Zbyszewski
Psycholog kliniczny w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego. Doktorant w Katedrze Pracy i Stresu na UKSW. Ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową - pracuje terapeutycznie z osobami z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości. Zajmuje się opiniowaniem sądowym oraz orzecznictwem wojskowo – lekarskim w zakresie psychologii klinicznej. Jest ponadto biegłym Sądu Metropolitalnego w Warszawie.

Koszt uczestnictwa

Koszt udziału 1 osoby w kursie wynosi 299 zł brutto za każdy moduł (łącznie 1794 zł brutto za rok kursu). Płatność na podstawie faktur wystawianych po każdym szkoleniu.

Koszt obejmuje:

 • 6 szkoleń online
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Możliwość zadania pytań prelegentom przed rozpoczęciem kursu i w jego trakcie. Pytania prosimy przysyłać na adres: pytanie@forum-media.pl. Odpowiedzi otrzymają Państwo podczas kursu.
 • Opiekę ekspertów przez cały okres trwania kursu.


Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /akademia-psychologa/index.php on line 647

Warning: include(/parts/rejestracja.php): failed to open stream: No such file or directory in /akademia-psychologa/index.php on line 647

Warning: include(): Failed opening '/parts/rejestracja.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php72/lib/pear') in /akademia-psychologa/index.php on line 647

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM - AKADEMIA WIEDZY:

 • Akademia obejmuje 6 modułów.
 • Akademia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  • konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Akademii,
  • pełne materiały szkoleniowe,
  • opiekę ekspertów podczas całej Akademii,
  • certyfikat uczestnictwa w Akademii.
 • Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Akademii - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Akademii.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w Akademii następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 • Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma dostęp online do nagrania ze szkolenia.
 • Po zakończeniu każdego z modułów Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin płatności faktury wynosi 10 dni.
 • Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Akademii nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Akademii nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 • W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Akademii przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Akademii.
 • W przypadku braku udziału w Akademii lub przerwania Akademii w trakcie jej trwania, jednak po zawarciu ważnej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Akademię.
 • W przypadku braku możliwości udziału w Akademii z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Akademii innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Akademii wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Akademii.

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Event Manager: Alicja Wierzbicka
alicja.wierzbicka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 881


Product Manager: Sylwia Smyl
sylwia.smyl@forum-media.pl
tel. 61 66 55 714