0

Mobbing w szkole

Mobbing w szkole

Mobbing w szkole wobec nauczyciela czy wobec uczniów jest zjawiskiem o tyle charakterystycznym, co szkodliwym. Na czym polega to zjawisko społeczne? Słowo mobbing oznacza szykanować/upokarzać. Jest to działanie bezpośrednie lub niebezpośrednie. Osoba mobbingowana zostaje wykluczona ze społeczności, jest przy tym upokarzana i szykanowana. Co ważne,…

Czytaj

0

Spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu

By odpowiedzieć na pytanie, co to jest autyzm, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na klasyfikację DSM-5 wprowadzoną przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Zrezygnowano w nim z wyodrębniania jednostek chorobowych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i zostały one umieszczone w kategorii zaburzeń neurorozwojowych. Klasyfikacja ta wprowadziła jednak…

Czytaj

0

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna jest zjawiskiem zachodzącym w naszym układzie nerwowym. Proces ten polega na poprawnej organizacji wrażeń sensorycznych napływających przez receptory. Do mózgu dostarczane są informacje ze zmysłu wzroku, słuchu, smaku, równowagi i czucia, które powinny być rozpoznawane, segregowane, a następnie interpretowane oraz integrowane z innymi…

Czytaj

0

Nowa podstawa programowa w przedszkolu

Nowa podstawa programowa w przedszkolu

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wiąże się ze zmianą prawnej sytuacji sześcioletniego dziecka, która nastąpiła w 2016 roku. Wówczas władze spełniły postulat rodziców dotyczący możliwości nauki dzieci od momentu, w którym będą one na to gotowe. Dorota Dziamska, koordynatorka prac nad podstawą programową wychowania przedszkolnego jako…

Czytaj

0

Co daje Karta Nauczyciela?

Co daje Karta Nauczyciela?

Czym jest Karta Nauczyciela? Jest to Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, która od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Stanowi ona najważniejszy akt prawny, który reguluje wszystkie sprawy nauczycieli. Poszczególne zapisy znajdujące się w karcie mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie nauczycieli w systemie…

Czytaj